Ürünlerimiz

Coblator II

K.B.B Kliniğinde kullanılan Radyofrekans Bipolar Plazma Cerahi Sistemlerinde gelinen son nokta
COBLATOR II Cerrahi Sistemi

Uygulama Alanları :

Tonsil (Bademcik), Yumuşak Damak, Dil Kökü, Konka, Adenektomi, Hiper Tropik Türbin, Obstractive Uyku Apnesi, Kronik Horlama, Adenoidektomi, Kistler, Baş, Boyun, Ağız içi ve Sinüs Cerrahisi, Mastoidektomi, Miringotomi, Türbinektomi, Nasofaringeal, Laringeal, Endikasyonlar ,Tracheal Polipektomi, Laringeal Lezyonlar, Boyun Kitlesi Papillomakeloidler Tonsillektomi, Uvulapalatoplasti, Horlama Cerrahisi Dil ve Dilkökü Dokuların Kesilmesi Küçültülmesi işlemlerinde kullanılmaktadır.Pediatrik kullanım için dizayn edilmiş Probları mevcuttur.

Ürünler ve Katalog için Tıklayın