0 312 427 76 02
Sosyal Medya Hesaplarımız

ReFlex Ultra 55 Plazma Wand

ReFlex Ultra 55 Plazma Wand

Yumuşak damak dokusunda ani azalma ve zaman içerisinde
artan iyileşme.

Uvula ve uvula bir retraksiyon gösterecek şekilde sella alt ucu
arasındaki mesafe önemli ölçüde değişir.

Submukozal lezyon oluşumunun bir sonucu olarak doku
küçülmesi nedeniyle zamanla ek septomatik iyileşme.
Hızlı ve kolay performans sonucunda minimal morbidite ile
yüksek hasta toleransı.

3 aylık postoperatif ziyarette Eppworth Sleepiness Scales
değerlendirmesinde önemli gelişme
3 aylık postoperatif ziyarette hasta ve yatak partneri
tarafından horlamada önemli azalma bildirilmiştir.

Ortalama her lezyon için 10 veya 15 saniye.
Lokal anestezi altında muayenehane veya ameliyathanede
uygulanabilme.